Този блог е страничен проект от официалния ми сайт. Тук можете да намерите съвети и уроци от моите занаяти и от опита на колеги, както и полезна информация(надявам се) за изкуството, стиловете, оръжията, бита на хората през различните епохи, друга информация, лични мои мнения и др.

Разпространени стомани за ножове- обозначения, състав, твърдост

Когато се захванем да правим нож, ни се иска да изберем най-подходящата за приложението му стомана. Но как да направим своя избор? Какво съдържание на легиращи елементи се крие зад обозначението на съответната стомана? Каква твърдост може да постигне тя? Сигурен съм че доста от читателите имат натрупан опит, но по старият стандарт, а новите абривиатури на стоманите или нищо не им говорят, или силно ги затрудняват.
Публикувам съдържанието на легиращи елементи в най- разпространените стомани за ножове(по западния стандарт, според www.agrussell.com ). За да бъде побрано съдържанието, едни и същи стомани са повторени по три пъти, като последователно е отразено съдържанието на:
  • Въглерод(C),Манган(Mn), и Хром(Cr)
  • Никел(Ni), Ванадий(V), Молибден(Mo)
  • Волфрам(W), Кобалт(Co), Твърдост HRCSTAINLESS (неръждаеми стомани)


T5MOV ; H1 ; 1.4116 ; 3Cr13 ; 14-4CrMo ; N690 ; 20CV ; 440XH; 420J2 ; 420HC ; 440A ; 440B ; 440C ; AUS-4 ; AUS-6 ; AUS-8 ; AUS-10 ; GIN-1 ; Sandvic 12C27 ; Sandvic 12C27Mod ; 154CM ; ATS34 ; ATS-55 ; VG-10 ; BG-42 ; MBS-26 ; MBS-30 ; CPM-S30V® ; CPM-S60V® ; CPM-S90V® ; LV-02 ; LV-03 ; LV-04 ; X-15 TN ; ZDP-189 ; 20-CV ; 7Cr17


Стомани и съдържание на Въглерод
(C),
Манган (Mn) , Хром (Cr)

Стомана

Въглерод
(C)

Манган (Mn)

Хром(Cr)

T5MOV

0.5

14.0

H1

0.15

2.00

14.00-16.00

1.4116

0.45-.050

0.40

14.50-14.80

3Cr13

0.32

1.00

12.00-14.00

14-4CrMo

1.05

0.50

14.00

N690

1.07

17.00

20CV

1.90

.30

20.00

440XH

1.60

.50

16.00

420J2

0.15

1.0

12.00-14.00

420HC

0.40-0.50

0.8

12.00-14.00

440A

0.65-0.75

1.0

16.00-18.00

440B

0.75-0.95

1.00

16.00-18.00

440C

0.95-1.20

1.0

16.00-18.00

AUS-4

0.40-0.45

1.00

13.00-14.50

AUS-6

0.55-0.65

1.0

13.00-14.50

AUS-8

0.70-0.75

0.5

13.00-14.50

AUS-10

0.95-1.10

0.50

13.00-14.50

GIN-1

0.90

0.60

15.50

Sandvic 12C27

0.60

0.40

13.5

Sandvic 12C27Mod

0.52

.60

14.50

154CM

1.05

0.5

14.0

ATS34

1.05

0.40

14.00

ATS-55

1.00

0.50

14.00

VG-10

0.95-1.05

0.50

14.50-15.50

BG-42

1.15

0.50

14.50

MBS-26

0.85-1.00

0.30-0.60

13.00-15.00

MBS-30

1.12

0.50

14.00

CPM-S30V®

1.45

14.00

CPM-S60V®

2.15

0.40

17.00

CPM-S90V®

2.30

14.00

LV-02

0.68

0.6

13.0

LV-03

0.95

0.65

13.5

LV-04

0.90

0.7

18.0

X-15 TN

0.42

0.46

15.55

ZDP-189

3.00

20.00

20-CV

1.90

0.30

20.00

7Cr17

0.60-0.75

≤1.00

16.00-18.00

Стомана

Въглерод
(C)
Манган (Mn)

Хром(Cr)

Същите стомани и съдържание на Никел
(Ni), Ванадий (V), Молибден (Mo)

Стомана

Никел
(Ni)

Ванадий (V)

Молибден (Mo)

T5MOV

0.15

0.35

H1

6.00-8.00

.50-1.50

1.4116

0.10

0.60

3Cr13

14-4CrMo

4.00

N690

0.1

20CV

4.00

1.00

440XH

0.35

0.45

0.80

420J2

420HC

0.18

0.6

440A

0.75

440B

0.75

440C

0.75

AUS-4

0.49

AUS-6

0.49

0.10-0.25

AUS-8

0.49

0.10-0.26

0.10-0.30

AUS-10

0.49

0.10-0.27

0.10-0.31

GIN-1

0.30

Sandvic 12C27

Sandvic 12C27Mod

154CM

4.0

ATS34

4.0

ATS-55

0.60

VG-10

0.10-0.30

0.90-1.20

BG-42

1.20

4.00

MBS-26

0.15-0.25

MBS-30

0.25

0.60

CPM-S30V®

4.00

2.00

CPM-S60V®

5.50

0.40

CPM-S90V®

9.00

1.00

LV-02

LV-03

LV-04

0.10

1.15

X-15 TN

0.30

0.29

1.70

ZDP-189

20-CV

4.00

1.00

7Cr17

≤0.60

≤0.75

Стомана

Никел
(Ni)

Ванадий (V)

Молибден (Mo)

Същите стомани и съдържание на Волфрам (W), Кобалт(Co) , Твърдост(HRC)

Стомана

Волфрам (W)

Кобалт
(Co)

Твърдост

(HRC)

T5MOV

H1

65

1.4116

55-57

3Cr13

54-56

14-4CrMo

60-62

N690

1.50

20CV

.60

440XH

420J2

49-53

420HC

57-59

440A

440B

440C

AUS-4

55-57

AUS-6

AUS-8

AUS-10

GIN-1

Sandvic 12C27

Sandvic 12C27Mod

154CM

58-62

ATS34

ATS-55

0.40

VG-10

1.30-1.50

BG-42

MBS-26

MBS-30

CPM-S30V®

CPM-S60V®

58-60

CPM-S90V®

56-58

LV-02

LV-03

LV-04

X-15 TN

ZDP-189

20-CV

0.60

7Cr17

54-56

Стомана

Волфрам (W)

Кобалт
(Co)

Твърдост

(HRC)

NON-STAINLESS

White Steel ; 1095 Cro-Van ; 5160 ; VASCOWEAR ; O-1 ; W-1 ; W-2 ; 1095 ; 52100 ; A-2 ; D-2 ; G-2 ; M-2 ; L-6 ; CPM 1V® ; CPM 3V® ; CPM 9V® ; CPM 10V® ; CPM 15V®

Стомани и съдържание на Въглерод
(C),
Манган (Mn) , Хром(Cr)

Стомана

Въглерод
(C)
Манган (Mn)

Хром(Cr)

White Steel

1.4

0.2

1095 Cro-Van

0.95-1.1

0.30-0.50

0.40-0.60

5160

0.56-0.64

0.75-1.00

0.70-0.90

VASCOWEAR

1.12

0.30

7.75

O-1

0.85-1.00

1.00-1.40

0.40-0.60

W-1

0.70-1.50

0.10-0.40

0.15

W-2

0.85-1.50

0.10-0.40

0.15

1095

0.90-1.03

0.30-0.50

52100

.98-1.10

.25-.45

1.30-1.60

A-2

0.95-1.05

1.00

4.75-5.50

D-2

1.40-1.60

0.60

11.00-13.00

G-2

0.9

0.6

15.5

M-2

0.95-1.05

0.15-0.40

3.75-4.50

L-6

0.65-0.75

0.25-0.80

0.60-1.20

CPM 1V®

0.55

4.5

CPM 3V®

0.80

7.50

CPM 9V®

1.8

0.5

5.25

CPM 10V®

2.45

0.50

5.25

CPM 15V®

3.4

0.5

5.25

Hatachi Super Blue Steel

1.40-1.50

0.20-0.30

0.30-0.50

Стомана

Въглерод
(C)
Манган (Mn)

Хром(Cr)

Същите стомани и съдържание на Никел
(Ni), Ванадий (V), Молибден (Mo)

Стомана

Никел
(Ni)

Ванадий (V)

Молибден (Mo)

White Steel

1095 Cro-Van

0.25

0.161

0.06

5160

VASCOWEAR

2.40

1.60

O-1

0.30

0.30

W-1

0.20

0.10

0.10

W-2

0.20

0.15-0.35

0.10

1095

52100

A-2

0.30

0.15-0.50

0.90-1.40

D-2

0.30

1.10

0.70-1.20

G-2

0.3

M-2

0.30

2.25-2.75

4.75-6.50

L-6

1.25-2.00

0.20-0.30

0.50

CPM 1V®

1.0

2.75

CPM 3V®

2.75

1.30

CPM 9V®

9.0

1.3

CPM 10V®

9.75

1.30

CPM 15V®

14.5

1.3

Hatachi Super Blue Steel

0.50

0.30-0.50

Стомана

Никел
(Ni)

Ванадий (V)

Молибден (Mo)


Същите стомани и съдържание на Волфрам (W), Кобалт(Co) , Твърдост(HRC)

Стомана

Волфрам (W)

Кобалт
(Co)

Твърдост

(HRC)

White Steel

64.66

1095 Cro-Van

5160

VASCOWEAR

1.10

O-1

0.50

W-1

0.50

W-2

0.15

1095

52100

A-2

D-2

G-2

M-2

5.00-6.75

L-6

CPM 1V®

2.15

56-59

CPM 3V®

58-60

CPM 9V®

53-56

CPM 10V®

58-62

CPM 15V®

59-62

Hatachi Super Blue Steel

2.00-2.50

Стомана

Волфрам (W)

Кобалт
(Co)

Твърдост

(HRC)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

1. Напишете Вашето мнение в предназначения за това прозорец
2. Изберете своя профил
3. Натиснете"Публикуване на коментара" -Готово! :)
---------------
Предварително можете да прегледате как ще изглежда с бутона "Визуализация"
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
---------------
За мнение или въпрос можете да ползвате също и стен вестника на блога