Този блог е страничен проект от официалния ми сайт. Тук можете да намерите съвети и уроци от моите занаяти и от опита на колеги, както и полезна информация(надявам се) за изкуството, стиловете, оръжията, бита на хората през различните епохи, друга информация, лични мои мнения и др.
Евгени Димов

Златно сечение



Златното сечение е деление на отсечка на две неравни части, при което сборът от двете получени отсечки(AB) се отнася към голямата(AC) така, както голямата(AC) към малката(CB).

Приблизително това съотношение е равно на 3:2 , 5:3 , 8:15 , 13:18 , и т.н. Като абсолютна стойност е 1,618.., отбелязва се с гръцката буква φ

На някои места се използува термина"Златна спирала" , също и "Златен правоъгълник"...



...това всъщност е правоъгълник, страните на който се намират в "златно сечение", или "златна зависимост"...

Можем сами да си направим прибор "делител" за мащабиране на "златни" сечения:

За по-малки размери, просто махаме от размерите сивата нула...

Златното сечение е не само математическо понятие.То е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Според Леонардо Да Винчи, същото е залегнало в пропорциите на човешкото тяло.

Леонардо Да Винчи- "Канон на пропорциите"

На езика на математиката би трябвало да вкара хармония в съотношението на пропорциите на нашето изделие, на полетата в него, но от личен опит знам, че това не винаги е точно така(особено при форми и аранжировки с по- сложни и разчупени силуети).
Един съвет от мен: дайте последната дума на Вашето око и усет...знайте за златните пропорции, но не ги следвайте "сляпо", на всяка цена. Механичното "нацепване" на полетата на "златни " съотношения не гарантира само по себе си постигането на "идеален резултат". Пък и собствената преценка придава характер на Вашата работа. ...като че ли не всичко е математика...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

1. Напишете Вашето мнение в предназначения за това прозорец
2. Изберете своя профил
3. Натиснете"Публикуване на коментара" -Готово! :)
---------------
Предварително можете да прегледате как ще изглежда с бутона "Визуализация"
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
---------------
За мнение или въпрос можете да ползвате също и стен вестника на блога