Този блог е страничен проект от официалния ми сайт. Тук можете да намерите съвети и уроци от моите занаяти и от опита на колеги, както и полезна информация(надявам се) за изкуството, стиловете, оръжията, бита на хората през различните епохи, друга информация, лични мои мнения и др.
Евгени Димов

Разпространени стомани за ножове- обозначения, състав, твърдост

Когато се захванем да правим нож, ни се иска да изберем най-подходящата за приложението му стомана. Но как да направим своя избор? Какво съдържание на легиращи елементи се крие зад обозначението на съответната стомана? Каква твърдост може да постигне тя? Сигурен съм че доста от читателите имат натрупан опит, но по старият стандарт, а новите абривиатури на стоманите или нищо не им говорят, или силно ги затрудняват.
Публикувам съдържанието на легиращи елементи в най- разпространените стомани за ножове(по западния стандарт, според www.agrussell.com ). За да бъде побрано съдържанието, едни и същи стомани са повторени по три пъти, като последователно е отразено съдържанието на:
  • Въглерод(C),Манган(Mn), и Хром(Cr)
  • Никел(Ni), Ванадий(V), Молибден(Mo)
  • Волфрам(W), Кобалт(Co), Твърдост HRC

STAINLESS (неръждаеми стомани)

T5MOV ; H1 ; 1.4116 ; 3Cr13 ; 14-4CrMo ; N690 ; 20CV ; 440XH; 420J2 ; 420HC ; 440A ; 440B ; 440C ; AUS-4 ; AUS-6 ; AUS-8 ; AUS-10 ; GIN-1 ; Sandvic 12C27 ; Sandvic 12C27Mod ; 154CM ; ATS34 ; ATS-55 ; VG-10 ; BG-42 ; MBS-26 ; MBS-30 ; CPM-S30V® ; CPM-S60V® ; CPM-S90V® ; LV-02 ; LV-03 ; LV-04 ; X-15 TN ; ZDP-189 ; 20-CV ; 7Cr17

Стомани и съдържание на Въглерод
(C),
Манган (Mn) , Хром (Cr)
Стомана
Въглерод
(C)
Манган (Mn)
Хром(Cr)
T5MOV
0.5
14.0
H1
0.15
2.00
14.00-16.00
1.4116
0.45-.050
0.40
14.50-14.80
3Cr13
0.32
1.00
12.00-14.00
14-4CrMo
1.05
0.50
14.00
N690
1.07
17.00
20CV
1.90
.30
20.00
440XH
1.60
.50
16.00
420J2
0.15
1.0
12.00-14.00
420HC
0.40-0.50
0.8
12.00-14.00
440A
0.65-0.75
1.0
16.00-18.00
440B
0.75-0.95
1.00
16.00-18.00
440C
0.95-1.20
1.0
16.00-18.00
AUS-4
0.40-0.45
1.00
13.00-14.50
AUS-6
0.55-0.65
1.0
13.00-14.50
AUS-8
0.70-0.75
0.5
13.00-14.50
AUS-10
0.95-1.10
0.50
13.00-14.50
GIN-1
0.90
0.60
15.50
Sandvic 12C27
0.60
0.40
13.5
Sandvic 12C27Mod
0.52
.60
14.50
154CM
1.05
0.5
14.0
ATS34
1.05
0.40
14.00
ATS-55
1.00
0.50
14.00
VG-10
0.95-1.05
0.50
14.50-15.50
BG-42
1.15
0.50
14.50
MBS-26
0.85-1.00
0.30-0.60
13.00-15.00
MBS-30
1.12
0.50
14.00
CPM-S30V®
1.45
14.00
CPM-S60V®
2.15
0.40
17.00
CPM-S90V®
2.30
14.00
LV-02
0.68
0.6
13.0
LV-03
0.95
0.65
13.5
LV-04
0.90
0.7
18.0
X-15 TN
0.42
0.46
15.55
ZDP-189
3.00
20.00
20-CV
1.90
0.30
20.00
7Cr17
0.60-0.75
≤1.00
16.00-18.00
Стомана
Въглерод
(C)
Манган (Mn)
Хром(Cr)
Същите стомани и съдържание на Никел
(Ni), Ванадий (V), Молибден (Mo)
Стомана
Никел
(Ni)
Ванадий (V)
Молибден (Mo)
T5MOV
0.15
0.35
H1
6.00-8.00
.50-1.50
1.4116
0.10
0.60
3Cr13
14-4CrMo
4.00
N690
0.1
20CV
4.00
1.00
440XH
0.35
0.45
0.80
420J2
420HC
0.18
0.6
440A
0.75
440B
0.75
440C
0.75
AUS-4
0.49
AUS-6
0.49
0.10-0.25
AUS-8
0.49
0.10-0.26
0.10-0.30
AUS-10
0.49
0.10-0.27
0.10-0.31
GIN-1
0.30
Sandvic 12C27
Sandvic 12C27Mod
154CM
4.0
ATS34
4.0
ATS-55
0.60
VG-10
0.10-0.30
0.90-1.20
BG-42
1.20
4.00
MBS-26
0.15-0.25
MBS-30
0.25
0.60
CPM-S30V®
4.00
2.00
CPM-S60V®
5.50
0.40
CPM-S90V®
9.00
1.00
LV-02
LV-03
LV-04
0.10
1.15
X-15 TN
0.30
0.29
1.70
ZDP-189
20-CV
4.00
1.00
7Cr17
≤0.60
≤0.75
Стомана
Никел
(Ni)
Ванадий (V)
Молибден (Mo)
Същите стомани и съдържание на Волфрам (W), Кобалт(Co) , Твърдост(HRC)
Стомана
Волфрам (W)
Кобалт
(Co)
Твърдост
(HRC)
T5MOV
H1
65
1.4116
55-57
3Cr13
54-56
14-4CrMo
60-62
N690
1.50
20CV
.60
440XH
420J2
49-53
420HC
57-59
440A
440B
440C
AUS-4
55-57
AUS-6
AUS-8
AUS-10
GIN-1
Sandvic 12C27
Sandvic 12C27Mod
154CM
58-62
ATS34
ATS-55
0.40
VG-10
1.30-1.50
BG-42
MBS-26
MBS-30
CPM-S30V®
CPM-S60V®
58-60
CPM-S90V®
56-58
LV-02
LV-03
LV-04
X-15 TN
ZDP-189
20-CV
0.60
7Cr17
54-56
Стомана
Волфрам (W)
Кобалт
(Co)
Твърдост
(HRC)
NON-STAINLESS
White Steel ; 1095 Cro-Van ; 5160 ; VASCOWEAR ; O-1 ; W-1 ; W-2 ; 1095 ; 52100 ; A-2 ; D-2 ; G-2 ; M-2 ; L-6 ; CPM 1V® ; CPM 3V® ; CPM 9V® ; CPM 10V® ; CPM 15V®
Стомани и съдържание на Въглерод
(C),
Манган (Mn) , Хром(Cr)
Стомана
Въглерод
(C)
Манган (Mn)
Хром(Cr)
White Steel
1.4
0.2
1095 Cro-Van
0.95-1.1
0.30-0.50
0.40-0.60
5160
0.56-0.64
0.75-1.00
0.70-0.90
VASCOWEAR
1.12
0.30
7.75
O-1
0.85-1.00
1.00-1.40
0.40-0.60
W-1
0.70-1.50
0.10-0.40
0.15
W-2
0.85-1.50
0.10-0.40
0.15
1095
0.90-1.03
0.30-0.50
52100
.98-1.10
.25-.45
1.30-1.60
A-2
0.95-1.05
1.00
4.75-5.50
D-2
1.40-1.60
0.60
11.00-13.00
G-2
0.9
0.6
15.5
M-2
0.95-1.05
0.15-0.40
3.75-4.50
L-6
0.65-0.75
0.25-0.80
0.60-1.20
CPM 1V®
0.55
4.5
CPM 3V®
0.80
7.50
CPM 9V®
1.8
0.5
5.25
CPM 10V®
2.45
0.50
5.25
CPM 15V®
3.4
0.5
5.25
Hatachi Super Blue Steel
1.40-1.50
0.20-0.30
0.30-0.50
Стомана
Въглерод
(C)
Манган (Mn)
Хром(Cr)
Същите стомани и съдържание на Никел
(Ni), Ванадий (V), Молибден (Mo)
Стомана
Никел
(Ni)
Ванадий (V)
Молибден (Mo)
White Steel
1095 Cro-Van
0.25
0.161
0.06
5160
VASCOWEAR
2.40
1.60
O-1
0.30
0.30
W-1
0.20
0.10
0.10
W-2
0.20
0.15-0.35
0.10
1095
52100
A-2
0.30
0.15-0.50
0.90-1.40
D-2
0.30
1.10
0.70-1.20
G-2
0.3
M-2
0.30
2.25-2.75
4.75-6.50
L-6
1.25-2.00
0.20-0.30
0.50
CPM 1V®
1.0
2.75
CPM 3V®
2.75
1.30
CPM 9V®
9.0
1.3
CPM 10V®
9.75
1.30
CPM 15V®
14.5
1.3
Hatachi Super Blue Steel
0.50
0.30-0.50
Стомана
Никел
(Ni)
Ванадий (V)
Молибден (Mo)

Същите стомани и съдържание на Волфрам (W), Кобалт(Co) , Твърдост(HRC)
Стомана
Волфрам (W)
Кобалт
(Co)
Твърдост
(HRC)
White Steel
64.66
1095 Cro-Van
5160
VASCOWEAR
1.10
O-1
0.50
W-1
0.50
W-2
0.15
1095
52100
A-2
D-2
G-2
M-2
5.00-6.75
L-6
CPM 1V®
2.15
56-59
CPM 3V®
58-60
CPM 9V®
53-56
CPM 10V®
58-62
CPM 15V®
59-62
Hatachi Super Blue Steel
2.00-2.50
Стомана
Волфрам (W)
Кобалт
(Co)
Твърдост
(HRC)___________________________________

Виж още

Подобни статии:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

1. Напишете Вашето мнение в предназначения за това прозорец
2. Изберете своя профил
3. Натиснете"Публикуване на коментара" -Готово! :)
---------------
Предварително можете да прегледате как ще изглежда с бутона "Визуализация"
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
---------------
За мнение или въпрос можете да ползвате също и стен вестника на блога