Този блог е страничен проект от официалния ми сайт. Тук можете да намерите съвети и уроци от моите занаяти и от опита на колеги, както и полезна информация(надявам се) за изкуството, стиловете, оръжията, бита на хората през различните епохи, друга информация, лични мои мнения и др.
Евгени Димов

Прост демагнитизатор от стар електромагнит


В процеса на работа се случва инструментите да се намагнитят- било то от пряк контакт с магнит, било то от продължително стоене до намагнитен друг инструмент.Това е много неприятно например, когато имаме намагнитен щихел, и работим върху стомана. Стружката се лепва на върха на инструмента и пречи на неговата работа.За да се отстрани това, инструмента трябва да се размагнити.
Това се прави с така наречените демагнитизатори.

Какъв е принципът на работа на всеки демагнитизатор:
Това, което прави всеки такъв уред, е чрез кратко въздействие на външен източник на магнитно поле (електромагнит) да бъдат преподредени в някакъв хаотичен ред магнитните диполи на намагнитения детайл. Това от своя страна става причина техните полета взаимно да се "погасяват" и от там детайлът да е вече "не намагнитен".

Пазарът по магазините и интернет предлага най- разнообразни решения и изборът не е малък.

Аз ще предложа едно елементарно решение, което върши много добра работа.Демагнитизаторът на снимката е направен от:
  • бубина от електромагнит на стар контактор

Необходими са още:
  •  пластмасова кутийка(в случая съм използвал прекроена кутийка от тупфи за уши), 
  • захранващ кабел(2X0,75 кв)
  • щепсел и ключ(220v)


Схемата на свързване е елементарна- двете клеми на бубината се свързват към захранването, като единият край минава през двупозиционен ключ.
При поместване в кутийката, електромагнитът трябва да стои плътно, без никакви луфтове и хълтавене.


Видео, в което е показан начинът на работа с демагнитизатора:Освен така ползван, уредът може да се държи в ръка и да се размагнитват по този начин по-големи детайли и приспособления, да речем стоманените части на менгемето.
С него могат да бътат размагнитвани най-различни дребни и средни предмети, като механични часовници, остриета на ножове, сечива, пили и др.


ВАЖНО!!!
  • при продължителна работа електромагнитът загрява, за това веднага след работа, уредът трябва да се изключи от напрежение. На практика не се налага работа, по-дълга от няколко секунди, и това е предостатъчно.

  • тъй като в случая протича ток с високо напрежение, трябва да бъдем много внимателни при изолацията и подбора на материалите и елементите. Ако не сте уверени в материята, то потърсете услугите на електротехник.

  • Не отваряйте кутията, преди да сте изключили захранването!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

1. Напишете Вашето мнение в предназначения за това прозорец
2. Изберете своя профил
3. Натиснете"Публикуване на коментара" -Готово! :)
---------------
Предварително можете да прегледате как ще изглежда с бутона "Визуализация"
Можете да използвате някои HTML маркери, например:
<b></b>, <i></i>, <a href=""></a>
---------------
За мнение или въпрос можете да ползвате също и стен вестника на блога